<span class="vcard">Cecylia</span>
Cecylia
Featured

Własny bank nasion

Zachowanie różnorodności upraw może zwiększyć bezpieczeństwo przed stratami żywności spowodowanymi przez klęski żywiołowe, będące następstwem zmian klimatycznych. Przechowywanie nasion ma zapewnić przetrwanie wielu cennym gatunkom …